Ermeni Konusu TEHCİRİN SEBEPLERİ VE ALINAN TEDBİRLER I

Hanasor Müfrezesi ile İran sınırından geçmek isteyen bir Ermeni çetesi arasında vuku’bulan çatışma konusunda Umûr-i Erkân-ı Harbiye Dairesi’nin Hariciye’ye takdim ettiği telgraf suretleri ve olayın Tahran Sefâreti’ne tebliği.


1913.9.15


HR. SYS, 2762/9_1
Umûm Erkân-ı Harbiyye Dâ’iresi
Dördüncü Şubesi
Hulâsa-i Me’âli: Hanasor Müfrezesi’ne
mensûb devriyye ile bir Ermeni çetesi arasında
vukû‘a gelen müsâdemeye dâ’ir
Hâriciye Nezâret-i Celîlesine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Hanasor Müfrezesi’ne mensûb sol cenâh devriyyeleri ile İran’dan dâhile geçmek isteyen bir Ermeni çetesi arasında vukû‘a gelen müsâdemeye dâ’ir Van’da Hudûd-ı İraniyye Komiserliği Vekâleti’nden mevrûd fî 1 Eylül sene [1]329 târîhli ve şifreli telgraf-nâme sûreti leffen arz u takdîm kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 13 Şevval sene [1]331
ve
Fî 2 Eylül sene [1]329
Harbiye Nâzırı Vekîli Nâmına
Müsteşâr Mu‘âvini
İmzâ
HR. SYS, 2762/9_2
Bâb-ı Âlî Hâriciye Nezâreti
Umûr-i Siyâsiyye Müdîriyyet-i Umûmiyyesi
5 Eylül sene [1]329
Hulâsa: Hanasor Müfrezesi ile bir
Ermeni çetesi arasında vukû‘a gelen
müsâdemeye dâ’ir
Tahran Sefâret-i Seniyyesine
Hanasor Müfrezesi’ne mensûb sol cenâh devriyyeleri ile İran’dan dâhile geçmek isteyen bir Ermeni çetesi arasında vukû‘a gelen müsâdemeye dâ’ir Hudûd-ı İraniyye Komiserliği Vekâleti’nden alınıp Harbiye Nezâret-i Celîlesi’nden gönderilen telgraf-nâme sûreti ma‘lûmât olmak üzre leffen tesyîr kılındığı beyânıyla Şukka
HR. SYS, 2762/9_3
Umûm Erkân-ı Harbiyye Dâ’iresi
Dördüncü Şubesi
Van’da Hudûd-ı İraniyye Komiser Vekili Yüzbaşı Şefîk Bey’den mevrûd fî 1 Eylül sene [1]329 târîhli şifreli telgraf-nâme sûretidir.
Hanasor Müfrezesi sol cenâh devriyyeleri ile İran’dan dâhile geçmek isteyen bir Ermeni çetesi arasında dün gece küçük bir müsâdeme vukû‘ bularak çete efrâdından birisinin itlâf edildiği ve bir Rus mavzeri ile bir rovelverin müsâdere edilip asker-i şâhâneden bir mecrûh bulunduğu fî 1 Eylül sene [1]329 târîhle Deyr’de bulunan Birinci Hudûd Bölüğü Kumandanlığı’ndan bildirildiğinden takayyüdât ve tarassudât-ı lâzımede bulunularak bu gibilerin hudûddan mürûrlarına meydan verilmemesinin ta‘mîmen tekmil hudûd bölüklerine iş‘âr kılındığı ma‘rûzdur.

Advertisements
  1. Hinterlasse einen Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: