Şereflikoçhisar

(Şereflikoçhisar’ın Adının Geçmişi Koçhisar kelimesi, eski dilde koş çift anlamına geldiğinden, yöredeki iki adet kaleden türemiştir. Çanakkale Savaşları’nda ilçeden çok kayıp oldugundan Atatürk tarafından şerefli ismini eklenerek “Şereflikoçhisar“ diye anılmaya başlanmıştır. İlçe tarihi boyunca 4 kere isim değiştirmiştir. Bunlar; Koşhisar, Tuzbaşı, Koçhisar ve Şereflikoçhisar olarak değişiklere uğramıştır.)

Şereflikoçhisar`, Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalardan anlaşılacağı üzere, MÖ. 3000 yıllarına kadar uzanan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Tuz Gölü ve Şereflikoçhisar genel görünüşü İlçe toprakları ülkemizin en eski yerleşme alanlarındandır. Höyükler halindeki ilk yerleşmelerden
Ankara’nın güney sınırındaki ilçesi. İç Anadolu Bölgesi’nde, Tuz Gölü’nün kuzeydoğusunda bulunur. Ankara ilinin en uzak ilçelerinden olan Şereflikoçhisar, Tuz Gölü ile Hirfanlı barajı arasında kalmaktadır. Kuzeyinde Bâlâ, doğusunda kendisinden koparılarak ilçe yapılan Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören, batısında Tuz Gölü ve Kulu ilçeleri ile çevrilidir.
HÖYÜKLER
Çatalhöyük
Ankara yolu üzerinde Akin Köyüne ayrılan yerdedir.M.Ö.1000, 2000, 3000 Yıllarına aittir.

Akin Höyüğü
Akin Köyündedir. M.Ö. 3000 yıllarına ait seramik parçalar bulunmuştur

Harman Höyük
Büyük Damlacık Köyünün Kuzeydoğusunda Harman olarak adlandırılan yerdedir M.Ö. 3000

Kül Höyük
Şanlıkışla Köyündedir. Tunç ve demir çağı yerleşmeleri mevcuttur.

Yayla Höyüğü
Hındıllı Yaylasında bulunmaktadır. Türk-İslam Dönemine ait seramik parçaları bulunmaktadır

Baravan Höyüğü
Karamollauşağı Köyüne giden yoldadır. M.Ö. 2000

Kadı Höyüğü
Şereflikoçhisara 5 km aynı adlı yerde bulunmaktadır.

Karakuyu Höyükleri
Büyük Damlacık Köyüne uzanan yol üzerindedir. M.Ö. 3000

Elemenli Höyüğü
Hamzalı Köyünün kuzeyinde, Hamzalı ovasında Hamzalı Han Yolu üzerinde bulunmaktadır.

Kaleler
Toklu Kalesi
Torun ve demirci obası arasındadır. İçinde bir mağara vardır.

Çavuş Kalesi
Çavuş Köyü sınırlarındadır

Parlasan Kalesi
Parlasan Köyü sınırlarındadır

Koçaş Kalesi
Sipahiler ve Üzengilik Köyleri arasında bulunmaktadır

Koçhisar Kalesi
Tüm tarihi veriler Koçhisarın içinde iç içe iki kalenin varlığını göstermektedir. Ancak çok nadir kalıntıya rastlanmıştır

Şereflikoçhisar’ın Adının Geçmişi Koçhisar kelimesi, eski dilde koş çift anlamına geldiğinden, yöredeki iki adet kaleden türemiştir. Çanakkale Savaşları’nda ilçeden çok kayıp oldugundan Atatürk tarafından şerefli ismini eklenerek “Şereflikoçhisar“ diye anılmaya başlanmıştır. İlçe tarihi boyunca 4 kere isim değiştirmiştir. Bunlar; Koşhisar, Tuzbaşı, Koçhisar ve Şereflikoçhisar olarak değişiklere uğramıştır.

Coğrafi Durumu
Şereflikoçhisar İlçesi Ankara’ya 150 Km. uzaklıkta ve güneyden en son ilçedir. Konya, Kırşehir, Aksaray İlleriyle komşudur. Yüzölçümü 1591 km² dir. Güneyden ova, Kuzeyden dalgalı arazi yapısına sahip, denizden yüksekliği 975m’dir. Tuz Gölü ve Hirfanlı Baraj Gölünün arasında yer alan önemli akarsu yoktur. Sadece Peçenek Çayı zikredilebilir.

Şereflikoçhisar ilçesi Ankara’ya 150 km.uzaklıkta olup, güney yönünde Ankara’nın en son İlçesidir. Şereflikoçhisar’ın bulunduğu arazi orta yükseklikte düzlüklerden oluşmaktadır. Ekecek Dağının kuzey batı uzantılarının engebelendirdiği iç kesimde Karasamur (Karasınır) Dağı bulunmaktadır.

İlçe topraklarından kaynaklanan suların bir bölümü Kızılırmak aracılığı ile Karadeniz’e ulaşırken bir bölümü de Peçeneközü Deresini oluşturarak Tuz Gölüne doğru akar. Tuz Gölünün güneydoğusunda bulunan Hirfanlı Barajı da ilçe sınırları içerisindedir.

Şereflikoçhisar Dağları
Gözle görülü, Koçaş Dağı, Paşa Dağı, Gök Dağ, Karasenir Dağı, Boz Dağlar, Derevenk Dağı, Ala Dağlar, Kızılkale

İklimi
İlçede hüküm süren iklim İç Anadolu’nun bariz iklimi olan sert step iklimidir(Karasal İklim). Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlıdır. Yağış şartlarının yetersizliği sebebiyle ilçede hakim bitki örtüsü step, yani bozkırdır. Tepelik alanlar üzerinde yer yer meşe ormanı artıklarına rastlanır. İlçenin en önemli akarsuyu Ortaköy ilçesi sınırlarındaki Ekecik dağının batısından kaynağını alan ve Tuz Gölü“ne dökülen Peçenek çayıdır.

Nüfus Durumu
Şereflikoçhisar ilçesinin 1990 yılında toplam nüfusu 60.701 olup, bunun 37.534’ü ilçe merkezinde, 23.167’si de 50 adet köyde oturmaktadır. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 59.128, köy ve kasabaların toplam nüfusu 17.045 ve İlçe merkezinin nüfusu da 42.083 dir. İlçe nüfusunun % 75’i İlçe merkezinde, %25’i de kırsal alanda yaşamaktadır. Nüfusu yerleşim birimlerine göre dağılımında 43 köyümüzden 6’sın da yaşayan halk doğu kökenli müslümandır. 3 köyümüz de tatardır.

Ekonomisi
Şereflikoçhisar Kalesi
Şereflikoçhisar Kalesi
İlçenin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Buğday, arpa, baklagiller, üzüm, elma, ayçiçeği ve armut yetiştirilir. Hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Merinos ve Ankara keçisi yetiştirilmektedir. Yöre toprak altı kaynakları yönünden oldukça zengin sayılır. Burada jips, linyit ve tuğla-kiremit hammeddesini içeren cevher yatakları vardır. Tuz Gölünün batı ve doğu kıyılarında ise tuz üretimi yapılmaktadır. Memleketimizin ikinci büyük tabiî gölü olan Tuz Gölü, Şereflikoçhisar ilçesini batıdan ve güneyden çevirir. Havzasına düşen yağışın azlığı, buharlaşmanın şiddetli oluşu ve gölün derinliğinin az olması sebebiyle yazın suları buharlaşarak yerinde kalın bir tuz tabakası kalan gölde mutfak tuzu karakterinde tuz elde edilir. Yıllık tuz üretimi bakımından ülkemizin en önemli kaynağı olan Tuz Gölü, Türkiye tuz üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştirir. Üretilen tuzun bir bölümü Şereflikoçhisar’daki fabrikalarda işlenerek, bir bölümü de işlenmeden Türkiye’nin dört bir yanına gönderilir.Şu anda ilçede 35 tane ham tuz imalathanesi mevcuttur.

İdari Durumu
İlçede bir merkez, 4 kasaba belediyesi dışında 43 köy muhtarlığı mevcut olup,bu köylere bağlı 3 mahalle veya yayla vardır. Yakın zamana kadar ilçeye bağlı olan köylerin Aksaray iline bağlanması ile köy sayısı azalmıştır, Sarıyahşi, Ortaköy ilçeden ayrılan ve daha sonra Aksaray’ın ilçesi haline gelen köylerdendir.

Şereflikoçhisar’da Gelenek ve Görenekler
Bugün köylerin boşalması ile garip ve öksüz kalan köy odalarımız mevcuttur. Köye gelen tanrı misafirleri özellikle yol üzeri köylerinde en iyi şekilde ağırlanır ve ihtiyaçları giderilirdi. Kış aylarında köylülerin bir araya geldiği büyük bir eğitim yuvası olan Köy odaları vardı. Koçhisar’da Ramazan: Her yerde olduğu gibi, ilçemizde de Ramazan ayı insanlarımızın büyük aşk ve şevk içinde idrak edilmektedir. Koçhisar’da özel tahinli Ramazan pideleri vardır. Her aile Ramazanda iftar davetleri verir. Zenginlerimiz fakir halka gıda yardımında bulunur. Kış aylarında arabaşı denilen bir toplu ziyafet vardır. Acılı, özel hindi, tavuk gibi kanatlı hayvan etinden çorba, bir de çoközel olarak yapılan hamuru vardır. Önce hamur kaşıkla alınır, çorba ile çiğnenmeden içilir. Saya gezileri: Kış yarılandığında mahalle veya köyün yeni delikanlıları çeşitli kıyafet değişiklikleri ile ev ev gezer, taklitler yaparak eski dönemlerde ziyaret için gerekli gıdaları şimdilerde ise gönlünden geçen paraları alırlar. Şereflikoçhisarlılar olarak medarı iftiharımız Aziz Mahmud Hüdayi gibi Anadolu’yu aydınlatan ilim irfan sahibi büyüklerimiz vardır.

Köyler ve Kasabalar
Kasabalar
Çalören
Devekovan
Gülhüyük
Kacarlı

Köyler
Acıkuyu Köyü
Acıöz Köyü
Akarca Köyü
Akın Köyü
Aktaş Köyü
Aliuşağı Köyü
Bağobası Köyü
Baltalı Köyü
Büyükdamlacık Köyü
Büyükkışla Köyü
Cıngıl Köyü
Çatçat Köyü
Çavuşköy Köyü
Çayırönü Köyü
Değirmeyolu Köyü
Deliler Köyü
Doğankaya Köyü
Eley Köyü
Fadıllı Köyü
Geçitli Köyü
Hacıbektaşlı Köyü
Hamzalı Köyü
Haydarlı Köyü
Kadıncık Köyü
Kadıobası Köyü
Karabük Köyü
Karamollauşağı Köyü
Karandere Köyü
Kurutlutepe Köyü
Küçükdamlacık Köyü
Musular Köyü
Odunboğazı Köyü
Palazobası Köyü
Sadıklı Köyü
Seymenli Köyü
Şanlıkışla Köyü
Şekerköy Köyü
Şereflidavutlu Köyü
Şeyhli Köyü
Üzengilik Köyü
Vayvay Köyü
Yanlızpınar Köyü
Yazısöğüt Köyü
Yeşilyurt Köyü
Yusufkuyusu Köyü

Advertisements
  1. Hinterlasse einen Kommentar

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: